Billiga flyg till Milano MXP (2023)

Välkommen till TravelGuzs.com ("webbplatsen"). Denna webbplats erbjuds dig under förutsättning att du erkänner och accepterar alla villkor, villkor, skyldigheter och meddelanden som anges nedan (sammantaget "Avtalet"). Genom att gå in på och/eller använda denna webbplats samtycker och samtycker du till att vara bunden av avtalet och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen navigera bort från webbplatsen.

Denna webbplats tillhandahålls endast för att hjälpa kunder att samla in reseinformation, fastställa tillgängligheten av reserelaterade varor och tjänster och göra legitima bokningar eller på annat sätt göra affärer med reseleverantörer, och för inga andra ändamål. TravelGuzs (definierad nedan) kan när som helst ändra villkoren som anges häri och integritetspolicyn och din fortsatta användning av webbplatsen är villkorad av godkännande av de uppdaterade villkoren.

 • Definitioner
 • Omfattning och villkor
 • Användning av webbplatsen
 • Sekretess och säkerhet
 • Leverantörsregler och begränsningar
 • Tjänster och innehåll
 • Programvara tillgänglig
 • Länkar till tredje parts webbplatser
 • Avgifter
 • Banker och kreditkortsavgifter
 • Garantifriskrivning
 • Ansvarsbegränsning
 • Skadeersättning
 • Resetjänstens villkor
 • Tvister
 • Allmän
 • Bestämmelser i dessa villkor
 • Kontaktinformation

1. Definitioner

I detta dokument definieras termer som börjar med stor bokstav i detta avsnitt eller i ingressen.

"Innehåll"betyder varumärke, handelsnamn, servicemärke, klädsel, logotyp, anpassad grafik eller ikon.

"Mark"betyder varumärke, handelsnamn, servicemärke, klädsel, logotyp, anpassad grafik eller ikon.

"Medlem"betyder en person som har registrerat sig på webbplatsen. Medlemmar väljer ett medlems-ID och ett lösenord.

"Medlems-ID"betyder den e-postadress du använder (med ditt lösenord) för att logga in på vår webbplats.

"TravelGuzs", "Guzs", "vi" eller "vår"betyder TravelGuzs.com, och dess dotterbolag och dotterbolag.

"Produkter och tjänster"betyder flygbolagets resor, hotellboende, biluthyrning eller reseförsäkring som är tillgänglig via webbplatsen.

"Provider"betyder TravelGuzs licensgivare, leverantörer, informationsleverantörer och leverantörer av rese- och fritidstjänster.

"Bok"innebär att reservera.

Villkoren"Webbplats","Märken","Innehåll", och"Produkter och tjänster"inkluderar inte webbplatser, märken, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part och som är tillgängliga via en länk från webbplatsen. Deras användning är föremål för de villkor som anges av deras respektive ägare eller verksamhet, på den tredje partens webbplats.

"Webbplats"betyderwww.travelguzs.com, denm.travelguzs.comoch eventuella underwebbplatser, tillsammans med respektive innehåll, märken, produkter och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats och eventuella underwebbplatser.

"Exklusiv"erbjudanden är exklusiva för Travelguzs och dess anslutna företag.

2. Omfattning och villkor

Webbplats

Detta avtal reglerar din användning av allt innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Du samtycker till att vara bunden av detta avtal och att använda webbplatsen i strikt överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, och på ett sätt som inte negativt reflekterar Travelguzs och dess leverantörers goodwill eller rykte.

Ytterligare villkor

Ytterligare villkor, inklusive villkoren för resetjänster kan gälla när du bokar produkter eller tjänster, eller när du deltar i andra kampanjer. Flygbolag har till exempel transportavtal, hotell har avbokningsregler och kampanjer är föremål för regler. Dessa ytterligare villkor finns i området på webbplatsen där du kommer att boka en produkt eller tjänst, eller där du kommer att registrera dig för en kampanj.

Du samtycker till att följa de villkor och villkor som ålagts av någon leverantör, inklusive betalning av alla belopp vid förfallodagen, och efterlevnad av alla regler och begränsningar avseende tillgängligheten för produkter eller tjänster.

Åldersgräns

(Video) How to Get to Malpensa Airport from Milan - The Malpensa Express

Minderåriga (enligt lagarna i deras jurisdiktion eller hemvist) är inte berättigade att registrera sig för, använda eller boka de produkter eller tjänster som är tillgängliga på webbplatsen.

Ansvarig part

Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt medlems-ID och lösenord. Detta är viktigt för att skydda sekretessen för all information som kan lagras i din kontoprofil. Dessutom kommer du att vara ekonomiskt ansvarig för all användning av vår webbplats av dig och alla som använder ditt lösenord och inloggningsinformation.

3. Användning av webbplatsen

Licens

Travelguzs ger dig en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens för att få tillgång till och använda webbplatsen endast som uttryckligen tillåts i detta avtal. Förutom denna begränsade licens, ger vi dig inga andra rättigheter eller licenser med avseende på denna webbplats; alla rättigheter eller licenser som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna.

Såvida vi inte har gett dig tillstånd i förväg och skriftligen, får du använda webbplatsen endast för ditt personliga bruk och inte för att tillhandahålla tjänster till en tredje part.

Ingen kopia, distribution eller försäljning

Du kan ladda ner, visa eller skriva ut en (1) kopia av vilken del av innehållet som helst.

Om du gör det får du inte modifiera innehållet på något sätt, och du måste meddela alla parter som du sprider denna information till om dess ursprung, nämligen Travelguzs.

Förutom vad som anges ovan får du inte:

 • Kopiera, reproducera, ladda upp, publicera, visa, återpublicera, distribuera, överföra någon del av innehållet i vilken form som helst;
 • Använd en ram- eller kantmiljö runt webbplatsen, eller annan inramningsteknik för att omsluta någon del eller aspekt av webbplatsen, eller spegla eller replikera någon del av webbplatsen;
 • bakåtkonstruera någon del av denna webbplats; eller
 • Sälja, erbjuda till försäljning, överföra eller licensiera någon del av webbplatsen i någon form till tredje part

Utomstående

Om du använder denna webbplats för att boka för eller på uppdrag av en tredje part ("tredje part"), såsom en familjemedlem eller en resesällskap, är du ansvarig för eventuella fel i riktigheten av information som tillhandahålls i samband med sådan använda sig av; inklusive, men inte begränsat till, faktureringsadress och telefonnummer till kreditkortsinnehavaren. Dessa bör stämma överens med det som finns registrerat hos deras finansinstitut. Dessutom måste du informera tredje part om detta avtal inklusive alla regler och begränsningar som är tillämpliga på detta. Varje medlem som använder denna webbplats för eller på uppdrag av en tredje part samtycker till att gottgöra och hålla TravelGuzs skadeslösa från och mot alla skulder, förluster, skador, processer och anspråk (inklusive kostnader för försvar), relaterade till tredje partens eller medlemmens underlåtenhet att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt ovan. Du är direkt ansvarig för alla bokningar som skickas in, inklusive för totala avgifter och prestationsförpliktelser.

Andra begränsningar

Innehållet och informationen på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till, pris och tillgänglighet för resetjänster), såväl som den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och information är egendom för oss eller våra leverantörer. Även om du kan göra begränsade kopior av din resplan (och relaterade dokument) för resor eller tjänster som bokats via denna webbplats, samtycker du till att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller sälja vidare all information, programvara, produkter och tjänster som erhållits från eller via denna webbplats.

Om inte annat anges i detta avtal, eller om inte specifik tillämplig lag kräver att Travelguzs tillåter dig att göra det, får du inte göra något av följande utan föregående skriftligt medgivande från TravelGuzs:

 • Använd valfri robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka innehåll;
 • Använd webbplatsen annat än för att göra legitima bokningar eller bokningar;
 • Använd webbplatsen för att göra falska, bedrägliga eller spekulativa reservationer eller reservationer i väntan på efterfrågan;
 • Antyda på något sätt att TravelGuzs stödjer dina produkter eller tjänster;
 • Placera falsk eller vilseledande information på webbplatsen;
 • Lägg upp eller överför olagligt, hotande, ärekränkande, ärekränkande, obscent, oanständigt, inflammatoriskt, pornografiskt eller profant material eller något material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag ; eller för något annat ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal.
 • Använd eller få tillgång till webbplatsen på något sätt som, enligt vår rimliga bedömning, negativt påverkar webbplatsens prestanda eller funktion, eller andra datorsystem eller nätverk som används av Travelguzs, andra webbplatsanvändare eller medlemmar;
 • Ladda upp eller överför till webbplatsen eller använd någon enhet, programvara eller rutin som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber eller andra datorprogrammeringsrutiner som kan skada, störa eller försöka störa, avlyssna, den normala driften av vår webbplats , eller tillägna sig webbplatsen eller något system, eller vidta någon åtgärd som lägger en orimlig belastning på vår datorutrustning, eller som gör intrång i tredje parts rättigheter;
 • Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör, eller försöker störa, den normala driften av vår webbplats, eller vidta någon åtgärd som lägger en orimlig belastning på vår utrustning; eller
 • dölja ursprunget till informationen som överförs via webbplatsen;
 • Använd denna webbplats eller dess innehåll för kommersiella ändamål;
 • "rama", "spegla" eller på annat sätt införliva någon del av denna webbplats på någon annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.

Om din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet kan TravelGuzs avbryta alla bokningar som är kopplade till ditt namn, din e-postadress eller ditt konto, och stänga alla associerade TravelGuzs konton. Om du har utfört någon bedräglig aktivitet förbehåller sig TravelGuzs rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan bli ansvarig för monetära förluster till TravelGuzs, inklusive, men begränsat till, eventuella advokatarvoden, rättegångskostnader och skadestånd. För att bestrida annullering av en bokning eller frysning eller stängning av ett konto, vänligen kontakta TravelGuzs kundtjänst.

Medlems-ID och lösenord

Tillgång till vissa delar av webbplatsen är endast tillgänglig för registrerade medlemmar. För att bli en registrerad medlem måste du svara på ett begränsat antal obligatoriska frågor. Du intygar och garanterar att all information du lämnar till oss om dig själv och andra, inklusive e-postadresser, är sann, giltig och korrekt, och att du har rätt att förse oss med sådan information.

Uppsägning

TravelGuzs kan, efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning eller ansvar, avsluta eller begränsa din åtkomst till hela eller någon del av vår webbplats, även om åtkomst fortsätter att tillåtas för andra. Vid sådan uppsägning eller avstängning måste du omedelbart avbryta användningen av webbplatsen och förstöra alla kopior du har gjort av någon del av webbplatsen. Åtkomst till webbplatsen efter en sådan uppsägning, avstängning eller avbrott ska utgöra en intrångshandling. TravelGuzs är inte ansvarigt gentemot dig för sådan avstängning eller uppsägning.

(Video) MILAN CENTRALE STATION TO MALPENSA AIRPORT BY MALPENSA EXPRESS

Ändringar

Alla aspekter av webbplatsen kan ändras, kompletteras, raderas, uppdateras, avbrytas, avbrytas eller modifieras när som helst och utan föregående meddelande till dig. Vi förbinder oss dock inte att uppdatera informationen på denna webbplats. Du samtycker till att TravelGuzs inte ska hållas ansvarigt gentemot dig för några förseningar eller andra skador som kan uppstå från sådan ändring, avstängning eller avbrott.

Vi kan också, när som helst, ändra eller införa avgifter för vissa tjänster, eller fastställa eller ändra allmänna praxis och begränsningar för vissa tjänster. Vi kan också ändra detta avtal då och då.

4. Sekretess och säkerhet

Din användning av webbplatsen är föremål för vår integritetspolicy. Du samtycker till att du har läst vår integritetspolicy och att den är rimlig och acceptabel för dig.

Ditt godkännande av detta avtal är också ditt samtycke till informationspraxis i vår sekretesspolicy.

5. Leverantörsregler och begränsningar

Ytterligare villkor kommer att gälla för din bokning och köp av reserelaterade varor och tjänster som du väljer. Läs dessa ytterligare villkor noggrant. Du samtycker till att följa köpvillkoren som åläggs av alla Leverantörer som du väljer att handla med, inklusive, men inte begränsat till, betalning av alla belopp vid förfallodag och efterlevnad av Leverantörens regler och begränsningar avseende tillgänglighet och användning av priser, Produkter eller tjänster. Flygbiljett garanteras först när köpet har genomförts och biljetterna har utfärdats. Flygbolag och andra reseleverantörer kan ändra sina priser utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om full betalning inte erhålls i tid. Vissa hotellleverantörer kan kräva att du uppvisar ett kreditkort eller kontant deposition vid incheckningen för att täcka extra kostnader som uppstår under din vistelse. Sådan deposition är inte relaterad till någon betalning som TravelGuzs tagit emot för din hotellbokning. Du bekräftar att vissa leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsavskrivning innan du deltar i tjänsten och/eller aktiviteten de erbjuder. Du förstår att varje överträdelse av en sådan Leverantörs regler och begränsningar kan leda till att din bokning annulleras, att du nekas tillgång till den tillämpliga reseprodukten eller resetjänsterna, att du förlorar alla pengar som betalats för sådana bokningar, och /eller när vi debiterar ditt konto för eventuella kostnader som vi ådrar oss till följd av en sådan överträdelse.

6. Tjänster och innehåll

Tillgänglighet

Vi kommer att använda våra rimliga kommersiella ansträngningar för att hålla vår webbplats tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med förbehåll för nödvändiga schemalagda driftstopp för underhåll, oplanerat underhåll och systemavbrott. Vi kan inte lova att åtkomsten till webbplatsen alltid kommer att vara oavbruten eller tillgänglig. Vi tar inget ansvar eller ansvar för förseningar, avbrott eller driftstopp.

Innehåll

Innehållet är endast avsett för informationsändamål. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa deras kvalitet och noggrannhet, kan det förekomma fel, eller så är informationen kanske inte fullständig, aktuell eller tillämplig på din specifika situation. Ytterligare information som tillhandahålls om tjänsten, bekvämligheter, produkter etc. har tillhandahållits oss av leverantören. Vi tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Du är ansvarig för att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten av alla åsikter, råd eller annat innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller erhållits från en länkad webbplats.

Du bör inte vidta några åtgärder baserat på information på denna webbplats förrän du har fått en bekräftelse på din transaktion. Vi skickar bekräftelser inom 24 timmar efter din bokning. Om du inte har fått en bekräftelse på din bokning via e-post, titta först i din "spam" eller "skräp"-mapp för att verifiera att den inte har blivit felriktad, och om du fortfarande inte hittat, kontakta vår kundtjänstavdelning. Kontaktinformationen finns nedan.

Virus och skadlig programvara

Vi gör rimliga försök att utesluta virus och skadlig programvara från webbplatsen, men kan inte säkerställa att webbplatsen alltid kommer att vara fri från virus, skadlig programvara eller annan destruktiv programvara. Du uppmanas att vidta lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information från webbplatsen. Vi tar inget ansvar för eventuella skador på datorutrustning eller annan egendom som kan uppstå från användning av webbplatsen eller nedladdning av något från webbplatsen.

Internationella resor

Du ansvarar för att se till att du uppfyller utländska inresekrav och att dina resehandlingar, såsom pass och visum (transit, affärsresor, turister och annat), är i ordning och att eventuella andra utländska inresekrav är uppfyllda. TravelGuzs har inga speciella kunskaper om utländska inresekrav eller resedokument. Pass och visum: Du måste rådfråga den relevanta ambassaden eller konsulatet för denna information. Kraven kan ändras och du bör kontrollera om du har uppdaterad information innan bokning och avresa. Vi tar inget ansvar om du nekas tillträde till ett flyg eller till något land på grund av din underlåtenhet att bära korrekt och adekvat pass, visum eller andra resedokument som krävs av något flygbolag, myndighet eller land, inklusive länder som du just är passerar igenom. Detta inkluderar alla stopp som flygplanet gör, även om du inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Hälsa: Rekommenderade vaccinationer för resor kan ändras och du bör rådfråga din läkare för aktuella rekommendationer innan du reser. Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla hälsotillträde, skaffar de rekommenderade vaccinationerna, tar alla rekommenderade mediciner och följer alla medicinska råd i samband med din resa.

Även om de flesta resor, inklusive resor till internationella destinationer, genomförs utan incidenter, kan resor till vissa destinationer innebära större risker än andra. Vi uppmanar dig att granska och utvärdera reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdats av regeringen och luftfartsförvaltningen innan du bokar resor till internationella destinationer. Information om förhållandena i olika länder och risknivån förknippad med resor till särskilda internationella destinationer, information om regler, varningar, visumkrav etc. finns på offentliga sajter som t.ex.www.state.gov,www.tsa.gov,www.dot.gov,www.faa.gov,www.cdc.gov,www.treas.gov/ofac, ochwww.customs.gov.

Genom att erbjuda resor till särskilda internationella destinationer till försäljning, garanterar eller garanterar TravelGuzs inte att resa till en sådan punkt är tillrådlig eller utan risk. TravelGuzs accepterar inget ansvar för skador, förluster eller förseningar som kan uppstå på grund av felaktiga dokument för inresa, utresa, vistelsens längd eller från resa till sådana destinationer.

7. Programvara tillgänglig

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats ("Programvara") eller via din mobilapplikationsbutik, inklusive TravelGuzs mobilapplikation ("Mobilappen") är upphovsrättsskyddat verk som tillhör TravelGuzs och/eller våra respektive leverantörer. Din användning av sådan programvara styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om sådant finns, som medföljer eller ingår i programvaran ("licensavtalet"). Du får inte installera eller använda någon programvara som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först godkänner licensavtalets villkor. För all programvara som görs tillgänglig för nedladdning på denna webbplats som inte åtföljs av ett licensavtal, beviljar vi härmed dig, användaren, en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att ladda ner, installera och använda programvaran och/eller mobilen App för att visa och på annat sätt använda denna webbplats och/eller komma åt innehållet och informationen som är tillgänglig i mobilappen (inklusive, utan begränsning, pris och tillgänglighet för resetjänster) i enlighet med dessa användarvillkor och för inget annat ändamål.

Observera att all programvara, inklusive, utan begränsning, all HTML-kod och Active X-kontroller som finns på denna webbplats, ägs av TravelGuzs och/eller våra respektive leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. All reproduktion eller vidaredistribution av programvaran är uttryckligen förbjuden och kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

(Video) MILAN MALPENSA AIRPORT TO CENTRALE STATION BY MALPENSA EXPRESS TRAIN

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET. PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST ENLIGT VILLKOR I LICENSAVTALET.

Din mobila enhet måste vara ansluten till internet för att mobilapplikationen ska fungera korrekt. Du ansvarar för att göra alla arrangemang som är nödvändiga för att din enhet ska ha internetuppkoppling och är ansvarig för alla summor som din tjänsteleverantör kan debitera dig på grund av att mobilapplikationen sänder och tar emot data (inklusive men inte begränsat till dataroamingavgifter). Som ytterligare beskrivs i vår sekretesspolicy kommer mobilappen automatiskt att överföra en liten mängd data som en del av sin normala drift, inklusive hur du använder mobilappen, vilket innehåll du kommer åt och tekniska fel eller problem som appen kan stöta på när används. Genom att använda mobilapplikationen bekräftar, samtycker du till och samtycker till automatisk insamling av denna information.

8. Länkar till tredje parts webbplatser

Utgående länkar

För din bekvämlighet tillhandahåller vår webbplats länkar till andra webbplatser. När du klickar på en av dessa länkar lämnar du vår webbplats och går in på en annan webbplats. Vi är inte ansvariga för sådana tredje parts webbplatser.

Du bör noggrant läsa igenom villkoren för användning av dessa webbplatser, eftersom dessa villkor kommer att gälla för ditt besök på dessa andra webbplatser.

Inkommande länkar

Vi välkomnar länkar från en tredje parts webbplats till vår webbplats, genom en vanlig textlänk, förutsatt att (a) du slutar tillhandahålla en länk till vår webbplats om så begärs av TravelGuzs; (b) du inte på något sätt antyder att TravelGuzs rekommenderar någon av dina produkter eller tjänster eller är ansluten till dig, (c) du inte presenterar TravelGuzs i falskt ljus eller tillhandahåller vilseledande eller falsk information om TravelGuzs, eller dess Webbplats eller tjänster, (d) du inte tar bort eller döljer upphovsrättsmeddelandena eller andra meddelanden på denna webbplats; (e) du inte använder något varumärke från TravelGuzs; och (f) du inte replikerar, ramar in eller speglar innehållet på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du tar bort länkar till webbplatsen, efter eget gottfinnande.

9. Avgifter

TravelGuzs kan ta ut en avgift för den tjänst som tillhandahålls när du bokar eller bokar resetjänster eller boende via webbplatsen. En sådan serviceavgift återbetalas inte. Dessutom kommer du att vara ansvarig för alla avgifter, avgifter, tullar, skatter och bedömningar som uppstår till följd av din användning av de produkter och tjänster som är tillgängliga från webbplatsen.

Det kommer att tillkomma en administratörsavgift på 25 USD utöver eventuell prisskillnad och straffavgifter från transportören.

10. Banker och kreditkortsavgifter

Vissa banker och kreditkort tar ut avgifter för internationella transaktioner. Om du gör en bokning utanför USA med ett amerikanskt kreditkort kan din bank konvertera betalningsbeloppet till din lokala valuta och debitera dig en konverteringsavgift. Det betyder att beloppet som anges på ditt kredit- eller bankkortsutdrag kan vara i din lokala valuta och därför en annan siffra än den som visas på sidan med faktureringsöversikten för en bokning som bokats på webbplatsen. Dessutom kan en utländsk transaktionsavgift tas ut om banken som utfärdade ditt kreditkort finns utanför USA. Bokning av internationella resor kan anses vara en internationell transaktion av banken eller kortföretaget, eftersom TravelGuzs kan vidarebefordra din betalning till en internationell reseleverantör. Valutakursen och utlandstransaktionsavgiften bestäms enbart av din bank den dag de behandlar transaktionen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller växelkursen som tillämpas på din bokning, vänligen kontakta din bank.

11. Garantifriskrivning

TravelGuzs och dess leverantörer lämnar inga garantier av något slag angående webbplatsen, innehållet, produkterna eller tjänsterna, som alla tillhandahålls "i befintligt skick". TravelGuzs och dess leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla utfästelser eller garantier om att webbplatsen kommer att vara fri från fel, virus eller andra skadliga komponenter, att kommunikation till eller från webbplatsen kommer att vara säker och inte avlyssnas, att tjänsterna och andra funktioner som erbjuds från webbplatsen kommer att vara oavbruten, eller att dess innehåll kommer att vara korrekt, fullständigt eller i rätt tid. Det faktum att TravelGuzs inkluderar eller erbjuder någon produkt eller tjänst på webbplatsen är inte ett stöd eller en rekommendation av produkten eller tjänsten.

ANDRA ÄN DE GARANTIER SOM, ENLIGT DE LAGAR SOM GÄLLER DESSA VILLKOR, ÄR UNDERFÖRSTÅDDA AV LAGAR, OCH ÄR OFÖJLIGA TILL EXCLUSION, BEGRÄNSNING ELLER MODIFIERING, FÖRKÄLLER TRAVELGUZS OCH DESS LEVERANTÖRER UTTRYCKLIGEN OCH FÖRKÄLLER OCH FÖRKLARINGAR UTTRYCKLIGEN. RANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL, ICKE-INTRÄNG, OCH DE SOM UPPSTÅR ENLIGT LAG ELLER ANNAT SÄTT I LAG ELLER FRÅN HANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL.

12. Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för tillämplig lag sker användningen av denna webbplats och dess innehåll på egen risk. Tjänster och produkter som görs tillgängliga på denna webbplats är föremål för villkor som åläggs av leverantörerna, inklusive men inte begränsat till tariffer, transportvillkor, internationella konventioner och arrangemang och federala regeringsföreskrifter

Produkterna och tjänsterna som publiceras på denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller fel, inklusive prissättningsfel. TravelGuzs och dess dotterbolag garanterar i synnerhet inte riktigheten av, och frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel eller andra felaktigheter i samband med informationen och beskrivningen av hotell, flyg, bil och andra reseprodukter och tjänster som visas på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, prissättning, fotografier, lista över hotellbekvämligheter, allmänna produktbeskrivningar, etc.). Dessutom förbehåller sig TravelGuzs, Inc. uttryckligen rätten att korrigera eventuella prisfel på vår webbplats och/eller väntande reservationer gjorda under ett felaktigt pris. I sådana fall, om det är tillgängligt, kommer vi att erbjuda dig möjligheten att behålla din väntande bokning till rätt pris eller så avbryter vi din bokning utan påföljd.

Hotellbetyg som visas på denna webbplats är endast avsedda som allmänna riktlinjer, och TravelGuzs garanterar inte betygens korrekthet. TravelGuzs och dess respektive leverantörer lämnar inga garantier om tillgängligheten för specifika produkter och tjänster. TravelGuzs kan göra förbättringar och/eller ändringar på webbplatsen när som helst.

TravelGuzs och dess leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, produkterna och tjänsterna på denna webbplats för något syfte, och inkluderingen eller erbjudandet av några produkter eller tjänster på denna webbplats utgör inte något stöd eller rekommendation av sådana produkter och tjänster av TravelGuzs. All sådan information, mjukvaruprodukter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av garanti. TravelGuzs frånsäger sig alla garantier och villkor om att denna webbplats, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från TravelGuzs är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Transportörerna, hotellen och andra leverantörer som tillhandahåller resor eller andra tjänster på denna webbplats är oberoende entreprenörer och inte agenter eller anställda hos TravelGuzs. TravelGuzs är inte ansvarigt för handlingar, fel, försummelser, utfästelser, garantier, överträdelser eller försumlighet från sådana leverantörer eller för några personskador, dödsfall, egendomsskador eller andra skador eller utgifter som uppstår därav. TravelGuzs har inget ansvar och kommer inte att göra någon återbetalning i händelse av förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra orsaker utanför deras direkta kontroll, och de har inget ansvar för eventuella ytterligare utgifter, utelämnanden, förseningar, omdirigering eller handlingar av någon regering eller myndighet.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER TRAVELGUZS ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA MOT NÅGON PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, HANDLINGAR ELLER ÅTGÄRDER TILL TILLHANDAHÅLLANDE TJÄNSTER. IS WEBBPLATSEN ELLER PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS AV TILLHANDAHÖRER VIA DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, OAVSETT BASERADE PÅ KONTRAKT, TORTLIGT, FÖRSIKTIGHET, STIKT ANSVAR ELLER ANNAT SOM SOM UPPSTÅR I NÅGOT SOM ÄR NÅGOT AV ANVÄNDNING , BLÄDDNING AV ELLER NEDLADDNING AV NÅGON DEL AV VÅR WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL, (II) NÅGOT FEL ELLER FÖRDRÖJNING (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA NÅGON KOMPONENT PÅ DENNA WEBBPLATS FÖR RESERVATIONER ELLER UTFORMNING) PRESTANDA AV OSS ELLER NÅGON LEVERANTÖRER, ELLER (IV) NÅGON SKADOR ELLER SKADA ORSAKNADE AV NÅGON FEL I PRESTANDA, FEL, UNDERLÅTANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRDRÖJNING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, FUNKTIONER IZED TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV REGISTRERING, ÄVEN OM TRAVELGUZS OCH TILLHANDAHÖREN/LEVERANTÖREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SKADA PÅ SÅDANA PARTER ELLER NÅGON ANNAN PART.

Om, trots begränsningen ovan, TravelGuzs eller en Leverantör befinns vara ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår ur eller på något sätt är kopplad till någon av de händelser som beskrivs i begränsningen ovan, kommer TravelGuzs och Leverantörernas ansvar inte att evenemanget överstiger totalt summan av USD 250,00. Vissa stater tillåter inte begränsning av ansvar, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig.

13. Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och för alltid hålla TravelGuzs och alla Leverantörer och var och en av deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter oskadliga från och mot alla anspråk, talan eller krav, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter som överstiger av det ansvar som beskrivs ovan, i alla åtgärder som lämnats in eller påbörjats av tredje part mot TravelGuzs som ett resultat av (1) ditt brott mot detta avtal eller de dokument som gjorts en del av detta avtal genom referens, (2) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter eller (3) din användning av vår webbplats.

(Video) Boeing B767 landing in snow, Milan Malpensa MXP, 35L. Italy. 1080p HD

14. Allmänna villkor för resetjänster

Du samtycker till att följa villkoren för bokning som ålagts av alla leverantörer som du väljer att handla med. En leverantör som är ett lufttrafikföretag måste göra villkoren i sitt transportavtal tillgängliga för allmänheten, och det är ditt ansvar att granska och acceptera prisreglerna för alla flygbolagsbiljetter före bokning.

Kringgående av ett lufttrafikföretags regler, inklusive praxis som back-to-back-biljetter (bokning av två eller flera biljetter med överlappande resedatum för att kringgå krav på minimivistelse) och dolda biljetter (bokning av biljetter inklusive segment som bokaren gör inte avser att använda för att kringgå ett lufttrafikföretags prisstruktur), är förbjudet av många lufttrafikföretag. Användningen av förbjudna biljettmetoder kan leda till att flygbolaget vidtar åtgärder inklusive annullering av biljetten, nekad ombordstigning, återkallande av frekventa flygresor och andra förmåner, ytterligare avgifter på Bokarens kreditkort, ytterligare avgifter som debiteras på flygplatsen eller framtida fakturering.

Du är ansvarig för att se till att dina bokningar följer villkoren för bokningar som ålagts av alla leverantörer som du väljer att handla med, inklusive villkor och villkor för bokning som anges i ett flygbolags biljettpriser eller transportavtal.

Varken TravelGuzs eller FAA, eller någon leverantör av flygtrafikdata ger några löften eller garantier beträffande riktigheten, fullständigheten eller adekvatheten av någon försening eller annan flygtrafikledningsinformation på denna webbplats, och TravelGuzs frånsäger sig uttryckligen ansvar för eventuella fel och utelämnanden .

15. Tvister

Lagarna i delstaten Texas (USA), utan hänsyn till dess lagkonfliktsregler, kommer att styra detta avtal. Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor kommer inte att tillämpas på detta avtal. Om du vidtar några rättsliga åtgärder relaterade till din användning av vår webbplats eller detta avtal, samtycker du till att lämna in sådana åtgärder endast vid statliga och federala domstolar i Harris County, Texas (USA). I varje sådan åtgärd eller åtgärd vi kan initiera kommer den rådande parten att ha rätt att få tillbaka alla juridiska kostnader som uppstått i samband med åtgärden, inklusive men inte begränsat till kostnader, både skattepliktiga och icke-skattepliktiga, och rimliga advokatarvoden.

16. Tvister

Ditt godkännande av detta avtal och din användning av webbplatsen skapar inte ett joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande med oss. Du får inte överlåta, delegera eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Om vi ​​underlåter att agera med avseende på ditt intrång eller någon annans överträdelse vid något tillfälle, avsäger vi oss inte vår rätt att agera med avseende på framtida eller liknande intrång. Om en domstol finner att någon del av detta avtal inte kan verkställas eller är ogiltigt, kommer den delen att verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och de andra delarna kommer att förbli giltiga och verkställbara. Rubrikerna i detta avtal är för din bekvämlighet och referens; de begränsar eller påverkar inte detta avtal. Detta avtal, tillsammans med de artiklar som gjorts till en del av detta avtal genom referens, utgör hela avtalet mellan Travelguzs och dig angående din användning av vår webbplats, och ersätter alla tidigare överenskommelser eller överenskommelser (oavsett om det är muntligt eller skriftligt) angående din användning av vår webbplats.

Detta avtal (och alla andra villkor som hänvisas till häri) utgör hela avtalet mellan dig och TravelGuzs med avseende på denna webbplats och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, oavsett om det är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan kunden och TravelGuzs med respekt för denna webbplats. En tryckt version av detta avtal och alla meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och underhålls i tryckt formulär.

17. Bestämmelser i detta avtal

Tidigare regler och villkor

Detta avtal ersätter alla tidigare TravelGuzs avtal som rör användningen av webbplatsen. Om de inte specifikt anges ersätter de inte de ytterligare villkoren för transport, utmärkelser, attraktioner som tillhandahålls på andra ställen på denna webbplats eller från leverantörer.

Ändringar

Vi kan när som helst ändra, revidera eller uppdatera detta avtal och/'eller sekretesspolicyn genom att uppdatera detta inlägg. Du bör besöka den här sidan då och då för att granska det då gällande avtalet, eftersom de är bindande för dig. Din fortsatta användning av vår webbplats, efter att du har publicerat ett iögonfallande meddelande om eventuella ändringar, kommer att omfattas av det avtal som gäller vid tidpunkten för din användning. Vissa bestämmelser i detta avtal kan ersättas av uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna webbplats.

Skriftliga dokument

Du kan bevara detta avtal i skriftlig form genom att skriva ut det för dina register, och du avstår från alla andra krav på att detta avtal ska styrkas av ett skriftligt dokument.

Elektronisk anmälan

I den mån vi kan behöva kontakta dig samtycker du till att vi kan göra det på alla elektroniska sätt, inklusive men inte begränsat till kommunikation som publiceras på webbplatsen, elektronisk post eller snabbmeddelanden.

18. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kring detta avtal eller om du behöver ytterligare hjälp med avseende på åtkomst till eller användning av webbplatsen eller andra tjänster som erbjuds av TravelGuzs, kan du kontakta vår kundtjänstavdelning enligt nedan. Vi kommer att försöka svara på dina frågor eller funderingar så fort vi har fått dem.

E-post:
contactus@travelguzs.com
hamid@travelguzs.com

Telefon:1-866-723-9393

Adress:
TravelGuzs
Ett Travel Management Company
10498 Fountain Lake Drive # 113,
Stafford TX 77477
Amerikas förenta stater
Tel 713 893 0649 anknytning 1001
Fax 281 747 5727 Cell 713 560 1941
Avgiftsfritt 866 723 9393

Tillbaka till Registrera dig

(Video) Malpensa airport 🇮🇹 #Family tour

Videos

1. landing at Malpensa,Milano
(CptFlight)
2. Take Off From Milano Malpensa Airport ✈️🛫
(ShortsTv)
3. SINGAPORE AIRLINES A350 Business Class 🇮🇹⇢🇪🇸【4K Trip Report Milan to Barcelona】Europe's BEST!
(The Flip Flop Traveller)
4. EasyJet in taxiway at Milan Malpensa #aviationlovers #shorts #ytshorts #trending #viral #short
(Relaxopolis)
5. ETIHAD AIRWAYS 787 Business Class【4K Trip Report Abu Dhabi to Milan】Decent Airline, Horrible Hub
(The Flip Flop Traveller)
6. AIRBUS A330 DHL LANDING MILANO MALPENSA
(PLANETRAVEL59)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 07/30/2023

Views: 5283

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.